Takvandring på Uppsala slott GRUPP

Från SEK 595,00 kr
  • Varaktighet: 90 Minuter (cirka)
  • Plats: Uppsala
  • Produktkod: 22

Vandra på taket på världens största rosa slott - Gruppbokning (för bokningar av färre än 4 deltagare hänvisar vi till våra öppna avgångar lör-sön/maj-sept) Följ denna länk

Välkommen till Uppsala slott med dess magnifika utsikt och spännande historia! Slottet byggdes ursprungligen 1549 och har sedan dess varit ett landmärke för Uppsala. Och nu får du möjlighet att följa med och vandra på slottstaket!

Under aktiviteten berättar en guide om slottet och dess historia, och om staden Uppsala som breder ut sig under dina fötter. En spännande och säker upplevelse för alla åldrar.

Walk on the roof of the worlds biggest pink castle!

Welcome to Uppsala castle with its magnificent view and exciting history. The castle was originally built in 1549 and has been a landmark of Uppsala ever since. And now, you have the opportunity to walk on the castle roof!

During the walk a tour guide will tell you about the castle and its history, as well as about the city of Uppsala which stretches out beneath you. 


Hur går det till?

Våra guider möter er på utsatt tid vid entrén till slottstornet på Drottning Christinas väg 1A i Uppsala. Vi går upp till tornets makalösa kupol via det vackra trapphuset. I tornrummet kan du beundra de metertjocka slottsväggarna och det imponerande fackverket av tunga bjälkar från 1700-talet. Här tar du på dig den personliga utrustningen som gör att du är säkrad under hela turen på taket, och får en säkerhetsgenomgång av guiden. Efter att ha genomfört provbanan inomhus så är det dags att ge sig ut på vandringen ovanpå slottstaket.

Genom en lucka i kupolen kommer vi ut i den friska luften och startar med att samlas på plattformen utanför för att bara andas lite. Nu kan det kittla i magen, så våra skickliga guider hjälper alla att känna sig trygga. Vi promenerar ut på takets gångbryggor, hela tiden infästa i säkerhetssystemet som löper längs hela banan.

Ibland sätter vi oss ned på någon mysig plats på taket och lyssnar på guiden, tar bilder och njuter av den fantastiska utsikten över Uppsala stad. 

What’s going to happen?

Our tour guides will meet you at the agreed time at the entrance of the castle tower on Queen Christina’s road 1A in Uppsala. We then walk through the beautiful stairways up to the marvellous tower dome. At the top of the tower you can admire the castle walls, which were built with a sturdy width of 1 meter, and the impressive truss structure of heavy beams from the 18th century. At this point you put on your personal security equipment that keeps you safe for the entire tour and you will receive a safety talk from the tour guide. After doing a test run inside, it’s time to get out onto the roof of Uppsala castle. 

A hatch in the dome takes us out into the fresh air, and we start by gathering on the platform outside to take in the views and breathe the clean air. It can be a bit nerve-racking, but our skilled tour guides are always on hand to help everyone to feel safe. During the walk on the roof walkways you will always be fastened to the security system that goes all around the trail. 

At points, we will sit down at a nice place on the roof to listen to the tour guide, to take pictures and to enjoy the amazing view of the city of Uppsala. 


Vem kan vara med?

För att delta ska du minst vara 140 cm lång och högst väga 120 kg. Du som är under 15 år får vara med i sällskap av målsman. För vissa personer passar kanske inte aktiviteten, till exempel den som har svårt att gå i trappor, stark höjdrädsla eller yrsel. Självklart måste alla vara nyktra. Om du skulle känna att du inte vill gå ut på taket går det bra att vänta på gruppen i tornrummet, och biljetten är tyvärr förverkad.

Who can participate?

To take part you need to be at least 140 cm (4ft 7”) tall and weigh a maximum of 120 kg (264 lbs). If you are under 18 you can still join but must be accompanied by your legal guardian. For some people the activity might not be suitable, for example if you have difficulties walking upstairs, suffer from a strong fear of heights or if you have a problem with dizziness and balance. 

Of course, everyone has to be sober. If you feel like you don’t want to enter the roof it’s okay to wait for the rest of the group in the tower, but this will still count as using your ticket. 


Klädsel

Kläder efter väder. Ta med regnkläder om det regnar. Tänk på att ha stabila skor, utan klackar.

Clothes

Dress according to the weather. Bring waterproof clothing if it’s raining. Remember to wear proper shoes without heels. 


Kamera

Ta gärna med kamera eller mobil om den är försedd med en rem som gör att du inte kan tappa den. Tipsa alla om ditt mod, och glöm inte hashtaggen: #roofwalk

Camera

Feel free to bring a camera or cellphone, as long as it has a strap attached to make sure you don’t drop it. It’s good to get some evidence of your couragous walk, and don’t forget the hashtag: 
#roofwalk


Väder

Vi kontrollerar vädret inför varje dag och bedömer vi att det inte går att vandra pga åska eller blixtoväder kan arrangemanget ställas in. Då får du ett presentkort att lösa in vid annat tillfälle.

Weather

We check the weather every day and if we make the decision it’s unsuitable for walking, because of lightning or storms, the walk will be cancelled. But if it comes to that, you’ll get a gift card to use at another time.


Säsong

Maj-sept

Season

May-September


Varaktighet

Aktiviteten tar cirka 90 min beroende på gruppstorlek

Duration

The activity takes about 90 minutes from start to finish, depending on the size of the group. 


Gruppstorlek

Upp till 20 personer på taket. Vi har en inomhusvisning som går att köra parallellt också där vi inte går ut på taket.

Group size

Up to 20 people.


Säkerhetsinformation

GO Adventure AB samt Roofwalk tours AB har ansvarsförsäkring. Våra guider har genomgått säkerhetsutbildning för att guida på tak och är certifierade inom första hjälpen och hjärtlungräddning. Anläggningen undergår regelbunden besiktning och vi använder endast CE-märkt utrustning av högsta kvalité.

Safety information

Roofwalk tours AB has the best liability insurance to protect you in the unlikely event of injury. Our very capable tour guides have completed safety training to guide on roofs and are certified in CPR and first aid. The facilities are regularly inspected and we only use the very best in high quality equipment that has a CE-mark.