Stadsvandring guidad tur Uppsala

Stadsvandring guidad tur Uppsala
From SEK SEK195.00
  • Duration: 60 Minutes (approx.)
  • Location: Uppsala
  • Product code: 5

Uppsala Stad - Från ruiner till kulturpalats

Uppsala är en stad med anor och har varit Sveriges centrum för den världsliga och andliga makten sedan långt tillbaks i tiden. Att vara en av Europas ledande universitetsstäder har också satt sin prägel på både arkitektur och samhällsutveckling. Idag är Uppsala en av Sveriges fyra storstäder och erbjuder allt från 1500-talsruiner och kyrkor till Mangafestivaler och spjutspetsforskning. 

Våra certifierade guider har stor kunskap och en passion för att berätta och förmedla både i centrala Uppsala och i Uppland. Du får höra historier om kända och okända personligheter, spännande sägner och fakta om intressanta platser och byggnader.


Stadsvandring I city Upptäck Uppsalas “Big 6” 


På vandringen genom klassiska uppsalakvarter får du höra om spännande händelser ur Uppsalas historia under 700 år. Du får se berömda byggnader och lära känna intressanta och betydelsefulla personer som är berömda långt utanför Sveriges gränser. Vi ser bland annat Domkyrkan, Museum Gustavianum med sin berömda kupol, Universitetshuset, universitetsbiblioteket Carolina Rediviva med Silverbibeln , Uppsala slott och Botaniska trädgården.


Uppsala domkyrka – Nordens största katedral 

Uppsala domkyrka är Sveriges ärkebiskopssäte. Omkring 1270 påbörjades bygget av en ny, stor domkyrka i gotisk stil som stod klar 1435. Flera bränder har härjat kyrkobyggnaden, bl.a vid den stora stadsbranden 1702. Idag är Uppsala domkyrka en levande kyrka med över 600.000 besökare varje år. Efter besöket i Domkyrkan man shoppa i Katedralbutiken eller dricka en kaffe i Katedralcafeet.

Museum Gustavianum – Från mumier till vikingar 

Gustavianum var tidigare Uppsala universitets huvudbyggnad och är nu museum. Här kan du se delar av Universitetes samlingar innehållande allt från egyptiska mumier och vikingasvärd all konst, antika mynt och instrument. I takkupolen finns den berömda Anatomiska teatern, byggd på 1660-talet för offentliga was dissektioner. I museet finns också alltid pågående temautställnignar. 


Linnéträdgården och Linnémuseet – En unik oas mitt i stadens brus 

Linnéträdgården är Sveriges äldsta botaniska trädgård, grundad 1655. Här kan du lämna stadens brus och kliva rakt in i 1700-talet. I tjänstebostaden i Botaniska huset, numera Linnémuseet som ligger i ett hörn av Linnéträdgården, bodde och arbetade Carl von Linné i 35 år. Huset är ett levande dokument över livet på 1700-talet och en ovärderlig vetenskaplig gärning. Både i museet och trädgårdens besökscentrum kan du köpa na Linnésouvenirer.


Vasaborgen Uppsala slott – 1500-talsruiner med ruskig historia

Vasaborgen är ruinerna av det ursprungliga Uppsala slott som Gustav Vasa lät bygga 1549. Efter den stora stadsbranden 1702 lades den här delen i ruiner, men är nu restaurerad och en av Sveriges största fornlämningar. Följ med på en vandring genom källarvalven och de forna praktsalarna där myt och sanning vävs samman i spännande berättelser om ond, bråd död och renässansens kungar, prinsar och prinsessor.


Carolina Rediviva - Med skatter från forntida epoker

Universitetsbiblioteket Carolina Redivivas dyrbaraste skatt är Silverbibeln, Codex argentus, skriven på 500-talet med silverbläck på lila pergament. Här finns också dokument från den nordiska medeltiden, persiska och europeiska manuskript, en kilskriftslertavla daterad 515f.Kr. och WA Mozarts handskrivna utkast till operan Troll öjten. Kl 15:00 den 30 april lyfter Uppsala universitets rektor på mössan och hälsar våren välkommen från balkongen, tillsammans med tusentals nuvarande och tidigare studenter.

Start: Huvudingången på Domkyrkan

Tidsåtgång: 1 timme

____________________________________________________________________________


Citywalk - The “Big 6” of Uppsala

The first time in Uppsala, we recommend you start with a classical City Walk. We call it “The Big 6 of Uppsala". We start in front of Uppsala Cathedral, Scandinavia's largest cathedral from 1270. Opposite Uppsala Cathedral is Museum Gustavianum with the famous Anatomical Theatre. We pass by Uppsala University’s main building, continue by the university library Carolina Rediviva with the famous Silver Bible, the Botanical Garden with the grand Linneanum and ends at Uppsala Castle. The guide tell you stories about personalities and events of past and present, making the buildings come alive. On your request, we can make guided visits inside the buildings.


Uppsala City From heathen times to scientific breakthrough


Uppsala is a city rich in history and has been Sweden’s temporal and spiritual center of power from far back in time. 

 Today, Uppsala is one of Sweden’s four major cities, offering everything from a 13th century cathedral and 16th-century ruins to cultural festivals and cutting-edge research from its two universities. Uppsala university, (founded in 1477) and the University of Agricultural Science, SLU. In Uppsala city and the surrounding Uppland countryside, you can spend a few hours or several days experiencing both history and present, nature and city life, science and international peace work. For adults and for families.

Our guides

- the link between knowledge and experience

 At GO Adventure, we have about 30 authorized guides who speak different languages and all speak fluent English.

Uppsala Cathedral – Scandinavia’s largest cathedral 

Uppsala cathedral is the archbishopric of Sweden. Around 1270 began the construction of a large new cathedral in Gothic style, which was completed 1435. Several fires have ravaged the church, for example the great fire of 1702. Today Uppsala Cathedral is a living church, with over 600 000 visitors each year. After the visit we can enjoy an afternoon Swedish “fika” (coffee or tea) in the Cathedral café and maybe perhaps some shopping in the cathedral boutique. 

 

Museum Gustavianum – From mummies to Vikings

Gustavianum was Uppsala University’s old main building and is now the University Museum. Here you can see parts of Uppsala University’s collections, ranging from mummies and Vikings swords to art and ancient coins, instruments and other objects. At the top of the house there is the anatomical theatre, built in the 1660s for public dissections. In the museum are always different ongoing exhibitions.

 

Uppsala University is the oldest university in the Nordic countries, with a living cultural environment and fantastic student life. There are 40,000 students here, and they are seen, heard, and noticed everywhere. World-class research and high quality education pursued here benefit society and business on a global level. The University is characterized by diversity and breadth, with international frontline research at nine faculties and limitless educational offerings at undergraduate and master levels. 

Uppsala University is the oldest university in the Nordic countries, with a living cultural environment and fantastic student life. There are 40,000 students here, and they are seen, heard, and noticed everywhere. World-class research and high quality education pursued here benefit society and business on a global level. The University is characterized by diversity and breadth, with international frontline research at nine faculties and limitless educational offerings at undergraduate and master levels. 

Uppsala University is the oldest university in the Nordic countries, with a living cultural environment and fantastic student life. There are 40,000 students here, and they are seen, heard, and noticed everywhere. World-class research and high quality education pursued here benefit society and business on a global level. The University is characterized by diversity and breadth, with international frontline research at nine faculties and limitless educational offerings at undergraduate and master levels.


Uppsala University – Quality, knowledge, and creativity since 1477

Uppsala university will stand for world-class research and first-rate education of global use to society, business, and culture. Uppsala University is the oldest university in the Nordic countries, with a living cultural environment and fantastic student life. There are 40,000 students here, and they are seen, heard, and noticed everywhere. World-class research and high quality education pursued here benefit society and business on a global level. The University is characterized by diversity and breadth, with international frontline research at nine faculties and limitless educational offerings at undergraduate and master levels.

 

Carolina Rediviva

– Treasures of ancient eras 

University Library Carolina Rediviva was built in 1841 and have valuable collections. Library’s most precious treasure is the Silver Bible, or the Codex argenteus, written in the 500s with silver ink on purple parchment. Here are also documents from the Nordic Middle Ages, Persian and Ethiopian manuscripts, a cuneiform clay tablet dated 515 BC and WA Mozart’s handwritten draft of The Magic Flute opera. At 15:00 on April 30 the Uppsala university principal lifts his cap and greets the spring from the balcony, together with thousands of present and former students.

 

The Botanical Garden – a living educational book for all senses

The Botanical Garden "Botan" is a living museum with plants from around the world to experience with all your senses. The Botanical Garden was previously the castle garden, but was donated by the King to the University of Uppsala and renovated after Linnaeus’ death. Botan currently contains 10 000 different species. An important part of its work is the research and conservation of biodiversity. In the baroque garden is the magnificent Linneanum which was built in honor of Linneus In the Orangery sensitive plants are stored during the winter. In the Tropical Greenhouse, you can see the Victoria Water Lily bloom in August each year. At the Botanical garden there is a nice summer café where you can have a Swedish "fika" or lunch.

 

Uppsala Castle – a former scene for important events 

Uppsala Castle (Uppsala Slott) is a 16th-century royal castle in the historical city of Uppsala, Sweden. Throughout much of its early history, the castle played a major role in the history of Sweden. King Gustav Vasa began construction of Uppsala Castle in 1549. Kings Erik XIV, Johan III and Karl IX all remodelled and expanded the citadel into a representative renaissance palace. 

During Erik XIV's reign, the castle was the site of the Sture Murders. In 1630, King Gustaf II Adolf announced the decision that Sweden should participate in the Thirty Years' War. It was in the castle that the abdication of Queen Kristina was announced in 1654. Uppsala Castle was seriously damaged by fire in 1702, being reduced essentially to a ruin. Reconstruction took many years and was indeed hampered by the remains of the castle being used as a quarry for stone to be used in building the Royal Palace in Stockholm. Today there is a museum in the old 16th century ruins called Vasaborgen, open all summer. The castle is also the site of the Uppsala Art museum and House of peace museum.

 

Start: At the main entrance of Uppsala Cathedral.

Duration: 1 hour