Pelle Svanslös guidad tur öppen avgång

Från SEK 60,00 kr
  • Varaktighet: 60 Minuter (cirka)
  • Plats: Uppsala
  • Produktkod: 3

Har ni hört om katten som inte har nå'n svans? Pelle Svanslös är Sveriges mest kända katt, och han kommer från Uppsala. Följ Pelles liv, från familjekatt till gluggen på Åsgränd, där han bodde med sin Maja Gräddnos. I kvarteret intill höll Måns, Bill och Bull till...

Pelle kom som liten kattunge till stan från landet. En råtta hade bitit av hans svans, så därför var han lite annorlunda än de andra katterna och blev alltsom oftast utsatt av elakheter från Måns, Bill och Bull. 

Det Pelle inte hade i svansföring, kompenserade han med ett mycket gott hjärta och stor klokhet. Inte konstigt att den söta Maja Gräddnos blev mycket förtjust i Pelle. Pelle Svanslös är inte bara en saga. Det är också en berättelse om utanförskap, allas lika värde  och rätten att vara som man är. 

Under vandringarna i de klassiska Uppsalakvarteren berättar Pelleguiden om små kända och okända anekdoter ur Pelle Svanslös och de andra katternas liv. 

Vi startar turen utanför Domkyrkans huvudentré vid flaggstängerna och vi avslutar de reguljära vandringarna vid Pelle Svanslös egen lekplats i Engelska parken!

 

In the paw tracks of Pelle-No-Tail  

–  Sweden’s most famous fictional cat

Have you heard about the cat without a tail? Pelle Svanslös (Pelle-No-Tail) is Sweden’s most famous cat, and he comes from Uppsala. 

Follow Pelle’s life, from the family cat to the little window at Åsgränd, where he lives with his Maja Gräddnos (Cream-Nose). In the neighbourhood,  Mans, Bill and Bull try to make Pelle's life miserable ...

Pelle came by mistake as a little kitten to the city from the countryside. A rat had bitten off his tail, so he was a little bit different than the other cats and was  often exposed to spitefulness from the other cats in the neighbourhood. 

What Pelle lacked in tail, he compensated with a very good heart and great wisdom. No wonder the sweet Maja Gräddnos became very fond of Pelle . 
Pelle-No-Tail is not just a fairy tale. It is also a story of alienation, equal value and the right to be who you are.

During the walks in the classic Uppsala district, the Pelle-No-Tail Guide tells you small known and unknown anecdotes from Pelle's and the other cats' lives. 

We end our walk at Pelle's own playground at Engelska parken.